Duurzaam DHL

Het klimaat verandert, in een tempo dat vraagt om actie. Als organisatie met een wereldwijd bereik wil DHL een positieve beweging op gang brengen. Daarom zetten we vol in op de reductie van onze CO2-uitstoot, bijvoorbeeld door duurzaam te bouwen en straks alleen nog rond te rijden in elektrische bestelwagens.

Slim bezorgnetwerk

Onze CityHubs liggen allemaal aan de rand van stedelijk gebied. Dankzij dit fijnmazige netwerk zijn we altijd dicht bij de ontvanger en maken we zo weinig bezorgkilometers. Hierdoor kunnen wij onze vloot in sneltempo elektrificeren. Ook het netwerk breiden we uit: we bouwen 26 nieuwe CityHubs volledig CO2-neutraal. Deze bouwen we volgens de duurzaamheidsnormen van BREEAM. Ook onze ServicePartners moedigen we aan om te verduurzamen: impact maken we immers samen.

Groene locaties

Bij DHL eCommerce hebben we een belangrijke bestemming: transport zonder CO2-uitstoot. Daarom zijn onze nieuwe locaties gasvrij en wekken we energie op met zonnepanelen. Laadpalen voorzien onze voertuigen van stroom. De bestaande locaties verduurzamen we in rap tempo door het gebruik van ledverlichting, en insectenhotels bieden er onderdak aan kleine vrienden. Zo zie je: aan iedereen wordt gedacht.

Fossielvrij onderweg

We hebben de grootste elektrische vloot van de Benelux. Maar dat is geen reden om achterover te leunen. Tegen eind 2023 willen we in Nederland de laatste kilometers van een pakket altijd fossielvrij afleggen. Om dat te bereiken, investeren we volop in ons wagenpark. Zo rijdt zeventig procent van onze bestelauto’s in Nederland op elektriciteit of HVO100 brandstof: een hernieuwbare, niet fossiele brandstof.

maximaal reduceren, volledig compenseren

We werken hard aan het terugdringen van onze uitstoot. De CO2 die we wel nog uitstoten, compenseren we via ons GoGreen compensatieprogramma. Als enige vervoerder doen we er een schepje bovenop en compenseren we via het corporate DHL GoGreen programma én via Land Life Company. Want alleen door onze krachten te bundelen, zetten we daadwerkelijke verandering in gang.

Klimaat beschermen
GoGreen

Met onze gecertificeerde ‘Gold Standard’-projecten voorkomen en compenseren we niet alleen de uitstoot van broeikasgassen, maar dragen we ook bij tot het bevorderen van de economie in minder ontwikkelde landen en helpen we om het leven van de lokale bevolking te verbeteren. Een voorbeeld? In Lesotho (Afrika) ontvingen huishoudens Save80-kachels die tot 80% besparen op brandhout. Door te koken op deze kachels, wordt niet alleen de uitstoot van broeikasgassen verminderd, ook worden mensen niet langer blootgesteld aan schadelijke rook tijdens het koken.

Bekijk alle projecten

Herbebossen
Land Life Company

Samen met Land Life Company zetten we ons actief in voor het herstel van de natuur. Via grootschalige Europese herbebossingsprojecten halen we actief CO2 uit de lucht en herstellen tegelijkertijd de biodiversiteit en ecosystemen op de plantlocaties. Ook bieden de projecten de lokale gemeenschap sociale en economische voordelen.

GoGreen-certificaat om trots op te zijn

DHL streeft ernaar om de CO2-uitstoot tot een minimum te beperken. Tot we volledig emissievrij bezorgen, compenseren we onze restuitstoot. Als zakelijke verzender steunt u Gold Standard-gecertificeerde projecten en draagt u daarnaast actief bij aan natuurherstel op grote schaal binnen Europa. In My DHL Portal ziet u standaard hoeveel CO2 u elke maand heeft uitgestoten en gecompenseerd. Elk jaar krijgt u een SGS-gevalideerd certificaat met daarop uw totale compensatie van het afgelopen jaar en de compensatieprojecten waarin we samen hebben geïnvesteerd. Iets om trots op te zijn, en als inspiratie te laten zien. Omdat we samen het verschil maken.

Ga naar My DHL Portal

Partner in bomen
Trees for all

We zetten collega’s en klanten ook graag aan het werk. Samen met onze partner Trees for All bouwen we DHL bedrijfsbossen. Dicht bij huis in de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Limburg, maar ook verder weg in het Kibale National Park in Oeganda en het Bongo District in Ghana. We grijpen elke gelegenheid aan om ons bos uit te breiden. Zo kunnen onze medewerkers hun verlofuren doneren en één of meerdere bomen planten. Ook ontvangen onze klanten regelmatig een tevredenheidsonderzoek – voor elke ingevulde enquête planten wij een boom.

Certificaten Trees for All

Samen impact maken

Head of business development, Land Life Company

Sander Keulen

“DHL eCommerce toont echt leiderschap door ambitieuze duurzaamheidsdoelen te stellen. We zijn trots dat we onze krachten bundelen met zo’n toekomstgericht bedrijf. Samen geven we vorm aan een herbebossingsprogramma met enorme impact. Zo maken we het verschil.”

Zero emissie logistiek

Sustainability manager, DHL eCommerce

Marleen Nelemans

“Bij DHL eCommerce vinden we duurzaamheid belangrijk, en de reductie van CO2 is onze grootste missie. Niet alleen op de lange termijn, we streven ernaar om onze pakketten al in 2025 emissievrij te bezorgen. In 2050 willen we onze logistieke CO2-uitstoot wereldwijd hebben teruggebracht tot nul.”